THƯ VIỆN ẢNH > Văn bản

Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch trực tiếp nộp hồ sơ kết quả kỳ sát hạch về Phòng Quản lý phương tiện giao thông - Sở GTVT Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

Phòng Quản lý phương tiện giao thông thực hiện thẩm định hồ sơ kết quả kỳ sát hạch, lập “Danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe” trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch, trả kết quả.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở giao thông vận tải Hà nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội hoặc số 16 Cao bá quát – Ba Đình – Hà Nội

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ cá nhân người dự sát hạch:

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

- Giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân;

- Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe được Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch công nhận đạt kết quả về hạng xe được lái;

* Ngoài thủ tục chung nêu trên, với từng trường hợp dự sát hạch phải có  tờ khai và tài liệu sau:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (trường hợp học lần đầu, nâng hạng GPLX);

- Bản tự khai thời gian và số km lái xe an toàn theo mẫu (trường hợp nâng hạng GPLX);

- Bản sao có chứng thực “Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở” hoặc bằng cấp tương đương trở lên (trường hợp nâng hạng GPLX lên hạng D, E);

- Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo ô tô do cơ sở đào tạo lái xe cấp;

Bản sao chụp GPLX (trường hợp nâng hạng GPLX, dự sát hạch lạido GPLX quá thời hạn được đổi);

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (trường hợp dự sát hạch lại);

- Quyết định tước quyền sử dụng GPLX (trường hợp dự sát hạch lạido bị tước quyền sử dụng GPLX không thời hạn).

2. Hồ sơ kỳ sát hạch:

- Quyết định tổ chức kỳ sát hạch và Danh sách thí sinh được phép dự sát hạch; Biên bản phân công nhiệm vụ của Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch.

- Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch kèm danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp GPLX.

- Biên bản tổng hợp kết quả kỳ sát hạch và danh sách thí sinh trúng tuyển, thí sinh vắng, thí sinh trượt có xác nhận của Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Thành viên Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch có tên trong Quyết định tổ chức kỳ sát hạch.

- Học viên hoàn thành khóa học được cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo lái xe.

- Trường hợp dự sát hạch lại: đã có GPLX do Sở GTVT Hà Nội quản lý, nhưng GPLX quá “thời hạn được đổi”, trong thời gian 02 năm mất lần thứ hai hoặc mất lần thứ ba..., và GPLX bị tước quyền sử dụng không thời hạn.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Bộ phận một cửa và Phòng Quản lý phương tiện giao thông.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện giao thông.

- Cơ quan phối hợp: Cơ sở được phép đào tạo lái xe.

Kết quả thực hiện TTHC

- Sở GTVT Hà Nội cấp GPLX phù hợp với hạng xe đã đạt kết quả kỳ sát hạch;

- Hồ sơ người lái xe tự quản lý gồm các tài liệu trong mục Hồ sơ cá nhân của TTHC.

Phí, lệ phí (không bao gồm học phí đào tạo lái xe)

- Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

 + Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần

 + Sát hạch thực hành trong hình: 50.000 đồng/lần

- Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

 + Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần

 + Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng /lần

 + Sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng /lần

- Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần;

- Lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET: 135.000 đồng/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

- Bản khai thời gian và số km lái xe an toàn.

- Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.

- Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe.

- Danh sách thí sinh được phép dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

- Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch.

- Danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp GPLX.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Giám đốc Sở GTVT ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch có danh sách kèm theo.

- Có đủ hồ sơ cá nhân hợp lệ.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Quảng cáo