THƯ VIỆN ẢNH > Trang chủ > Giới thiệu

Hiệp hội Taxi Hà Nội
13/06/2012 | 16:16:22
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Tham dự đại hội có đại diện văn phòng chính phủ, UBNDTP Hà Nội, Bộ GTVT Hà Nội, Đại diện Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ôtô, Thanh tra giao thông, Phòng CS GT Hà Nội, Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình, truyền thông….và đại diện các hãng taxi của Hà Nội.
Từ khóa:

Quảng cáo